Minimum leeftijd voor sekswerk wordt verhoogd in nieuwe regeer-akkoord

Het nieuwe aanstaande kabinet Wilders-1 heeft een regeerakkoord bereikt en gepubliceerd. Daarin zit ook één regel over sekswerk: “De minimumleeftijd voor prostitutie wordt verhoogd naar 21 jaar.” Landelijk is de regel nu nog dat je 18 jaar of ouder moet zijn.

Hoewel de wet nu 18 jaar als minimumleeftijd heeft bepaald, zijn er meerdere gemeenten in Nederland die een andere regel hanteren waar de leeftijd al 21 jaar is. Als het nieuwe kabinet de plannen tot uitvoering gaat brengen, zal in heel Nederland dus dezelfde minimum leeftijd van 21 jaar gehanteerd worden.

Geen vermelding over WRS en prostitutie in plaats van sekswerk

In het regeerakkoord staat dus één zin over sekswerk. Er wordt verder niet gesproken over de Wet Regulering Sekswerk, een wetsvoorstel dat bedacht is door voormalig ChristenUnie voorman Gert-Jan Segers en tot op heden nog niet in werking is gesteld. Tot opluchting van sekswerkers en belangenorganisaties, die fel tegen deze wet zijn.

Opvallend is ook dat ze het woord prostitutie gebruiken in het regeerakkoord en niet het woord sekswerk, wat tegenwoordig meer gangbaar is zowel in de media als ook in de politiek. Amnesty International bijvoorbeeld gebruikt de term sekswerk in plaats van prostitutie, omdat “dit benadrukt dat sekswerk ook werk is en dit bijdraagt aan destigmatisering”.