Seks op kantoor leidt tot berisping notaris die ook overspel-contract sloot met stel

Een klacht over seks en overspel op een notariskantoor in Borger leidt tot een unieke berisping voor een 64-jarige notaris. De Drent is de eerste die van de Kamer voor het Notariaat straf krijgt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Twee vrouwelijke collega-notarissen dienden vorig jaar een klacht in bij die Kamer in Arnhem/Leeuwarden tegen de naamgever van hun gezamenlijke notariskantoor dat is gevestigd in Borger, Beilen, Emmen en Oosterhesselen. Zij eisten dat de notaris onmiddellijk uit het ambt zou worden gezet. De Kamer deed vorige week uitspraak en berispte de notaris.

Tijdens de tuchtzaak in december 2023 kwam aan het licht dat de 64-jarige notaris regelmatig tijdens kantoortijden afspraken verzette voor een rendez-vous met zijn maîtresse buiten kantoor. Ook bewaarde hij in zijn tas seks-attributen en werden in een antieke kast op een werkkamer van het kantoor touw en glijmiddel aangetroffen.

Overspel-contract

Bij de Kamer voerden de twee vrouwelijke collega-notarissen van de man die samen in een maatschap zitten een opmerkelijke overeenkomst op tussen de notaris en een andere man en vrouw. Daarin is opgenomen dat de notaris en het stel de intentie hebben het recht van overspel uit te oefenen op een avond van 19.00 tot 21.00 uur op het kantoor van de notaris. De nu berispte notaris zou de vrouw hiervoor een bedrag van 500 euro betalen. Kantoormedewerkers vonden dit contract.

De klagende maten verweten de notaris dat hij ‘disfunctioneerde’ omdat hij leed aan een ernstige seksverslaving. Ze gingen eerst nog wel met elkaar in gesprek over het naderende pensioen van de notaris en de ontvlechting van de maatschap, maar dat leidde niet tot een akkoord.

Burgemeester

De notaris uit Borger is ook anderszins actief in de omgeving. De man geldt als een ‘koffiekennis’ van de burgemeester van Borger-Odoorn, controleur van het verkiezingsprotocol en is verder ook maatschappelijk en cultureel betrokken. Hij is ook huisnotaris van die gemeente.

Zijn collega’s sloegen alarm toen een notarisklerk per ongeluk inzage kreeg in ‘s mans privé- en seksleven. De notaris bewaarde intieme niet-zakelijke documenten gewoon op de kantoorcomputer. Dat leidde tot de vondst van seks-berichten, boekingen bij de website Secretrooms.nl en twee seksueel getinte sinterklaasgedichten aan zijn maîtresse.

Pikante sinterklaaspoëzie

De ontdekking van het overspel-contract en de pikante sinterklaaspoëzie suggereerden volgens de twee klaagsters dat er (seksuele) ontmoetingen hebben plaatsgevonden op het kantoor van de notaris. Ook wezen ze erop dat een medewerker meermaals stuitte op seksueel getinte e-mails en chatberichten die via eerder genoemde websites werden gestuurd, omdat die pagina’s tijdens kantoortijd openstonden op de (kantoor)computer van de notaris.

De twee klagende collega’s voerden voor het niet-functioneren van de notaris aan dat hij veelal niet in het belang van cliënten werkte. Hij maakte geen aantekeningen tijdens besprekingen, stuurde geen concepten naar cliënten en ging onzorgvuldig om met de dossiers. Deze raakten zoek en konden daardoor niet tijdig bij medewerkers worden afgegeven.

Dat veroorzaakte volgens de twee een (te) hoge werkdruk voor het personeel van het notariskantoor. Ook leidde volgens hen ‘machtsmisbruik en gekonkel van de notaris op de werkvloer tot grote frustraties en stress bij de medewerkers’. Gevolg hiervan was een leegloop onder medewerkers op het Borgerder notariskantoor.

Privédocumenten

De notaris herkende zich niet in het beeld dat zijn collega’s van hem schetsten. Volgens hem is het altijd wel druk op een notariskantoor. Toch erkende hij wel enkele verwijten. In een voorgesprek biechtte de Drent op dat hij voor zijn seksuele getinte ontmoetingen op kantoor alvast een tas met seks-attributen had meegenomen en daar bewaarde. Hij gaf ook toe dat hij de twee sinterklaasgedichten heeft opgeslagen in het softwaresysteem van het notariskantoor, waardoor deze poëzie door één of meerdere medewerkers is gelezen.

Maar volgens de notaris betroffen dit geen werkdossiers maar zijn privédossiers. Hij vertrouwde erop dat de kantoormedewerkers geen toestemming hadden om de opgeslagen privédocumenten in die dossiers te openen.

Niet concreet genoeg

De Kamer is het, zo blijkt uit de uitspraak, niet met hem eens. Het softwaresysteem van het notariskantoor kende een openbare algemene map waarin alle dossiers staan, vooral werkdossiers die voor iedere medewerker toegankelijk zijn. ‘De enkele omstandigheid dat het overspelcontract in het dossier Advies (naam notaris) stond brengt niet mee dat sprake is van een privédossier en/of dat de notaris mocht verwachten dan wel erop mocht vertrouwen dat medewerkers zich geen toegang tot dat dossier zouden verschaffen’.

De Kamer verklaarde de klacht over het niet-functioneren van de notaris ongegrond. Volgens de tuchtrechters is het te algemeen gesteld dat hij geen of onvoldoende aantekeningen zou maken. De Kamer vindt ook dat de twee klagers niet concreet genoeg hebben gemaakt hoe vaak en in welke gevallen de notaris geen concepten naar cliënten heeft toegestuurd.

In hoger beroep

Bovendien, de notaris betwist die beschuldigingen. Hij voerde daarvoor aan dat er de afgelopen jaren diverse controles zijn uitgevoerd waarin voornoemde punten nimmer naar voren zijn gekomen en dat hierover ook nooit door cliënten is geklaagd.

Maar de Kamer vindt wel dat de notaris zijn seksuele privéaangelegenheden op een ontoelaatbare manier heeft vermengd met de uitoefening van zijn notarisambt. Dit past niet bij het gedrag dat van een behoorlijk en zorgvuldig handelend notaris mag worden verwacht.

De tuchtrechter oordeelde vorige week dat het bewijs voor het disfunctioneren van de notaris onvoldoende overtuigend is om hem een zwaardere maatregel dan een berisping op te leggen. Hij kan dus aanblijven als notaris op het kantoor.

Beide klagers gaan tegen de uitspraak in hoger beroep.

Bron: Telegraaf.nl