Nog meer klachten na bericht over recensiewebsite sekswerkers

Nog meer klachten zijn binnengekomen na een artikel van de NOS over de website GirlsReview waarop klanten een soort recensie plaatsen over sekswerkers. “Het zijn veel meer klachten dan we normaal binnenkrijgen”, vertelt Iris de Munnik van de Klachtenbalie voor sekswerkers, die het onderwerp in de gaten houdt.

En ook voorafgaand aan de berichtgeving van de NOS werd GirlsReview al vaker genoemd door vrouwen. Die voelen zich onveilig doordat sommige recensies onwaarheden bevatten of omdat er persoonlijke gegevens van de sekswerkers in staan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft enkele tientallen klachten binnengekregen, bevestigt een woordvoerder. Daarom wordt er onderzoek naar het platform gedaan.

Vicevoorzitter Monique Verdier van de AP wijst erop dat mensen niet zomaar persoonlijke informatie van anderen online mogen zetten. “Mensen kunnen zich angstig gaan voelen. In het slechtste geval loopt iemand ook echt fysiek gevaar. Misschien is een sekswerker wel verhuisd na een intimiderende of gewelddadige ervaring”, zegt ze.

Meerdere vrouwen hebben de website gevraagd de reviews te verwijderen, maar hier is niet altijd gehoor aan gegeven. Ook de AP bevestigt dat beeld. “De AP heeft de indruk dat de website niet goed omgaat met verwijderingsverzoeken.” Verdier benadrukt dat iedereen het recht heeft een organisatie te vragen informatie over hen te verwijderen. “Sekswerkers kunnen dus zulke verzoeken indienen bij de website, die moet daar dan op ingaan. Als de site op verzoek van een vrouw informatie niet vrijwillig verwijdert, zullen wij de site daartoe verplichten.”

Bron: dagblad010.nl