Sekswerkbeleid Tilburg zorgt voor gehoor onder sekswerkers: “Hard voor gestreden”

Door positieve ervaringen vanuit sekswerkers wordt voor de tweede keer gewerkt aan een nieuw beleid, waarin verbeterpunten en nieuwe wetgeving worden meegenomen. Tilburg loopt hiermee voor op andere gemeenten. Vooral het scheiden van sekswerk en mensenhandel zou de positie van sekswerkers moeten verbeteren.

Voor zowel Joy de Weijer, specialist veiligheid bij de gemeente Tilburg als Wendy, voorzitter van klankbordgroep Seksworks, is dat laatste een belangrijk speerpunt: “Je ziet dat sommige visies veranderen in de loop van de tijd. In het oude sekswerkbeleid zit mensenhandel verweven door het hele beleid heen. Nu inmiddels hebben we het inzicht dat die verwevenheid de positie van de sekswerker verzwakt. Daarom scheiden we sekswerk en mensenhandel nadrukkelijk. Wij als ambtenaren, het bestuur en de klankbordgroep kunnen het wel een heel normaal beroep vinden met zijn allen, maar de huidige maatschappij is nog niet helemaal mee. Daar moeten we naartoe.”

Herzien van het sekswerkbeleid

Klankbordgroep ‘Seksworks’ ontstond uit een gesprek tussen Prostitutie-Maatschappelijk Werk 013 en een ervaringsdeskundige. Dat Tilburg het beleid maakte in samenspraak met sekswerkers is volgens Wendy uniek: “Er wordt nu eindelijk naar ons geluisterd en met ons beleid gemaakt. Daar hebben we hard voor moeten strijden. Voorheen werden er regels gemaakt aan een bureautje zonder te weten wat er in de praktijk nodig is.”

Waar het contact met de klankbordgroep eerst af en toe plaats vond, is dat nu anders. “Inmiddels is er sprake van een structurele samenwerking. Ieder kwartaal bespreken we wat nodig is om het beleid beter te maken of waar we tegenaan lopen.”

Nieuw beleid

Het huidige sekswerkbeleid uit 2019 werd gepresenteerd voor vier jaar. Vorig jaar februari heeft de klankbordgroep regels aangeboden voor het nieuwe beleid in de vorm van een foto-expositie. Het taboe rondom sekswerk moest hierdoor doorbroken worden. Tijdens het maken van deze regels heeft Seksworks nieuwe dingen aangehaald, maar ook besproken wat niet werkte in de praktijk.

Ook is er een uitvoeringsplan waarin ieder jaar concreet staat wat er nog moet gebeuren. “Wat we bijvoorbeeld nog gaan doen, is in gesprek met de politie over hoe er op een sekswerkvriendelijke manier een aangifte kan worden opgenomen. Sommige politieagenten vinden het namelijk nog geen normaal beroep”, laat de specialist veiligheid weten.

Sekswerk is ook werk

Voordat er op korte termijn een nieuw beleid komt, moet er het een en ander gebeuren: “We zijn het huidige beleid momenteel aan het evalueren. We nemen de aanbevelingen en de ervaringen van de klankbordgroep mee.”

Beide partijen willen bovendien meer werken aan bepaalde criteria, die eerder niet de gewenste resultaten hebben behaald. Denk hierbij aan het samenwerken met meerdere mensen in een woning, vergunningen die langer mogen gelden dan een jaar, maar ook vooral de vormen van sekswerk beter onderscheiden.

Een zakelijke bankrekening openen en een zakelijke verzekering afsluiten kunnen de meeste sekswerkers sinds een paar maanden wel. Banken en verzekeringsmaatschappijen maakten voorheen geen onderscheid tussen sekswerk en mensenhandel. Door afspraken tussen vertegenwoordigers van sekswerkers, banken en de Nederlandse Vereniging van Banken, hebben ze dit nu bereikt. Wel moet het nog ingevoerd worden.

Volgens de voorzitter weet men vaak het verschil tussen sekswerk en mensenhandel niet: “Sekswerk is werk. Mensenhandel, uitbuiting en gedwongen seks is criminaliteit. Omdat er nu nog vanuit wordt gegaan van het standpunt dat een sekswerker een slachtoffer is, willen we dat scheiden. Het nieuwe beleid zou moeten zorgen voor een andere kijk hierop.”

Bron: omroeptilburg.nl