Zeer religieuze stellen genieten minder van seks

Christenen die geloven dat de seksuele relatie met hun partner iets ‘heiligs’ is, zijn bovengemiddeld seksueel tevreden, schrijven de onderzoekers van universiteit in Toronto. Deze stellen vormen wel de uitzonderingen. Want over het algemeen zorgt een ‘verhoogde religiositeit’ juist voor minder tevredenheid op seksueel vlak, valt te lezen in vakblad Journal of Family Psychology.

Het doel van de studie was om beter te begrijpen hoe religie een positieve of negatieve invloed kan zijn wat betreft seks. 1695 seksueel actieve individuen en 481 stellen, die minstens twee jaar samen waren, vulden vragenlijsten in over hun religiositeit, seksuele geremdheid, seksuele heiligheid en seksuele tevredenheid. Denk bij seksuele heiligheid aan mensen die het (zeer) eens waren met stellingen als ‘De seksuele band die ik met mijn partner heb is heilig voor mij’ en ‘Onze seksuele relatie verbindt ons met iets groters dan onszelf’.

Door God ontworpen

Deelnemers die hoog scoorden op religiositeit, waren veelal minder tevreden over hun sekslevens. Maar gelovigen die seks als iets heiligs zien, vormen dus de uitzondering. Sociaal psycholoog Nathan Leonhardt: ‘Voor gelovigen die seksualiteit vooral verbinden aan zondig gedrag en lichamelijke verdorvenheid, is religie waarschijnlijk niet de meest positieve kracht in hun seksuele relatie. Maar aan de andere kant bestaat een visie op seksualiteit, waarin seks door God ontworpen is om koppels zich verbonden met elkaar te laten voelen en elkaar genot te geven, om zo de onderlinge toewijding te vergroten. Dan is religie een positieve kracht.’

Tegelijk, zo geeft Leonhardt toe tegenover de website PsyPost, zijn er veel grijstinten. ’Religie is gecompliceerd. Er zijn bijna net zoveel verhalen over de invloed van religie op seks als dat er mensen zijn. Religie kan leiden tot een grote variatie aan gezond en ongezond seksueel gedrag. Hopelijk draagt onze studie bij aan dat eerste.’

Bron: ND.nl